Kort om ME og nyttige linker

Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne når man skal sette seg inn i hva ME er og hva man kan gjøre med det. Her har jeg samlet lenker til det man bør starte med.

Hvis du ønsker å lese noen lengre innlegg om prognose og diagnosekriterier og om hvorfor det er umulig å si hvor mange i Norge som har ME – da finner du innleggene her.

Informasjon om ME

I «International Classification of Diseases», WHOs systematiske oversikt over diagnoser, er ME klassifisert som en nevrologisk sykdom, med kode ICD 10 G93.3. ME står for myalgisk encefalomyelitt.

I 2018 ble oversikten over sykdommer revidert, og ME er fremdeles oppført under nevrologske lidelser.

Man vet ikke hva årsaken til ME er. Det er fremsatt en rekke hypoteser, men ennå har man ingen klare svar. Man vet heller ikke hvorfor pasientene fortsetter å være syke.

Det er en rekke funn som viser fysiske avvik, men studiene er små og har sjelden blitt bekreftet gjennom en annen studie. Dette skyldes i stor grad manglende forskningsmidler.

Korte fakta om ME forteller det viktigste du bør vite om ME. ME-en total kroppsykdom er en lengere artikkel hvis du vil lese mer. ME kan gi mange symptomer, og det finnes en komplett liste over symptomer. Det er viktig å huske på at alle ikke har alt! Hvis det oppstår nye symptomer, bør man absolutt oppsøke lege. Alt er ikke nødvendigvis ME, og det er viktig at nyoppståtte symptomer tas på alvor.

Nasjonal veileder for CFS/ME er utarbeidet av Helsedirektoratet. Norske helsemyndigheter, Nav og offentlig forvaltning skal forholde seg til veilederen med mindre de har en god grunn til å ikke gjøre det. Veilederen er ikke perfekt – men det er viktig og nyttig å lese gjennom den og gjøre seg kjent med de viktigste punktene.

Det finnes ingen blodprøver eller andre tester som kan påvise ME. Diagnosen stilles når pasienten tilfredsstiller kriteriene for diagnose, og annen sykdom som kan gi de samme symptomene er utelukket. Det er mulig å ha komorbide sykdommer sammen med ME, så lenge det er utelukket at de ikke gir symptomene.

Det finnes flere ulike sett med diagnosekriterier, men ME-foreningen har et stort ønske om at det skal brukes strenge kriterier, slik at man med rimelig sikkerhet kan skille mellom ME og andre utmattelsestilstander. Her er lenke til Canada-kriteriene. Nasjonal Veileder for CFS/ME anbefaler at man bruker Canadakriteriene, evt. sammen med Fukuda-kriteriene, og Jasons kriterier fro barn.

I februar 2015 publiserte amerikanske Institute of Medicine en stor rapport basert på den samlede forskningslitteraturen om ME. Rapporten slår fast at anstrengelsesutløst symptomforverring (post exertional malaise – PEM) er et av de viktigste kjennetegnene på sykdommen ved siden av fatigue. Rapporten  foreslår et nytt navn: SEID – systemic exertion intolerance disease.

Siden den gang har det blitt publisert en rekke studier om PEM, og en rekke studier bruker belastning for å fremprovosere symptomer.

Flere studier, både fra USA, Norge og Australia peker i retning at det er en feil i energiproduskjonen på cellenivå. Forskere som Maureen Hanson, Karl Johan Tronstad, Naviaux og andre har gjort studier på temaet, men har brukt ulike metoder, så det kan være vanskelig å sammenligne resultater. Mye ser imidlertid ut til å peke i samme retning.

Vi vet svært lite om prognosen for ME. Noen blir friske, uten at man vet hvorfor, men de er relativt få. Mange forblir syke over mange år, ofte med gode og dårlige perioder. Noen blir bare sykere, igjen uten at man forstår hvorfor. Det mangler studier som har fulgt opp pasienter definert ut fra Canadakriteriene over tid.

Ønsker du å gi informasjon til andre om ME? ME-foreningens brosjyre og flyer kan lastes ned og printes ut.

Behandling

Det finnes i dag ingen dokumentert behandling eller kur for ME.

Aktivitetsavpasning

Mestring av PEM er veldig viktig, og her er en god video om akkurat det.

Pulsklokke kan være en nyttig hjelpemiddel til å holde et riktig aktivitetsnivå.

Aktivitetsavpasning går ut på å forbli så aktiv som mulig uten å oppleve tilbakefall på grunn av overanstrengelse. « 12 grunnregler ved ME» forteller hvilke hensyn man bør ta til en ME-pasient, særlig til dem med mer alvorlig sykdom. ME-foreningens brukerundersøkelse fra 2012 viser at pasientene opplever aktivitetsavpassing som svært nyttig. Under er en liten video om energiøkonomisering.

Kognitiv terapi og gradert trening

Enkelte fagmiljøer i Norge mener at pasientene bør tilbys kognitiv terapi og gradert trening. Selv om det finnes en del evidens som indikerer at noen har en viss virkning, er det flere brukerundersøkelse som viser at en betydelig andel pasienter opplever at de blir sykere av å følge de rådene de får i disse terapiformene.

Det finnes en hypotese om at CFS eller ME skyldes redsel for aktivitet og dekondisjonering i en ond sirkel. Kuren skulle derfor vært kognitivterapi for å «avlære» redselen sammen med en fast opptrapping av aktivitet. Forskerne bak denne hypotesen benytter vide diagnosekriterier (Oxford-kriteriene) som bare forutsetter utmattelse. Disse kriteriene velger ut ti ganger så mange pasienter som Canadakriteriene.

Her er to blogginnlegg om problemstillingene:

Kognitive problemer.

Pace-studien

Den amerikanske journalisten David Tuller har plukket PACE-studien fra hverandre, ME-foreningen har samlet informasjon om kritikken av PACE-studien

NB! Kognitiv terapi er et verktøy – og det kan ha ulikt innhold. Som støttebehandling kan kognitiv terapi ha mye for seg for å mestre det å miste sitt tidligere liv og bli alvorlig syk – altså en øking i livskvalitet, men ikke en kur!

Symptomlindring

Selv om det ikke finnes noen kur eller behandling, er det en del man kan gjøre for å minske symptombyrden.  En del ME-pasienter rapporterer nytte av B12 injeksjoner. Noen har nytte av LDN. Hvis man skal bruke noe av dette, må det skje i samråd med lege!

En del ME-pasienter opplever problemer med synet, og med tørre/rennende øyne og tørr munn. Dette skrivet kan lastes ned og tas med til tannlege/optiker eller øyenlege.

Om man er frisk nok til det kan rolig tøying (mye kan gjøres i sengen) hjelpe mot muskelsmerter.

Snakk med legen om hjelp til å håndtere smerte, søvnproblemer og kvalme.

Det foregår i skrivende stund en stor studie på den immunmodulerende medisinen Rituximab, en medisin som bla.a. brukes i behandlingen av den autoimmune sykdommen leddgikt. Pilotstudien var svært lovende, og resultatene av denne studien skulle foreligge i 2018. I 2017 gikk forskerne ut med informasjon om at man ikke kunne se forskjell på kontrollgruppen og gruppen som fikk medisin, og studien var dessverre negativ. Det kan imidlertid ennå komme svært mye interessant ut av studien, og vi ser fram til publisering.

Alternative behandlinger

Mange ME-pasienter er desperate etter å finne noe som hjelper, og leter høyt og lavt, særlig de første årene de er syke. På nettet vil de komme over en mengde råd av ulik kvalitet, og bli anbefalt å bruke alt fra papaya til natron, spesielle dietter eller kurs for å endre tankemønster.

Ingenting av dette er dokumentert, og man bør vise sunn skepsis.

Det er viktig at vi alle er edruelige når det gjelder å spre informasjon, og at vi oppgir kilder til det vi sier. Ellers skapes det lett seiglivede myter.

Videoer

Det er laget en rekke videoforedrag om ME. Den nederlandske ME-foreningen har laget en serie som heter «Vitenskap til pasientene», og man har intervjuet en rekke av de fremste forskerne og klinikerne på ME.
Jeg anbefaler:
Julia Newton – professor ved universitetet i Newcastle. Hun er både forsker og behandler ME-pasienter. Hun har sett mye på muskler og det autonome nervesystemet.
Nigel Speight– britisk barnelege med over 20 års erfaring med ME-pasienter.
Kristian Sommerfelt, norsk barnenevrolog

ME-foreningen har samle en rekke videoer på sine nettsider. Foreningen har også en egen videokanal som stadig oppdateres med nye foredrag.

Her kunne det selvsagt vært skrevet mye, mye mer – men dette er i det minste en pekepinn for videre lesning.

Én tanke om “Kort om ME og nyttige linker”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Ta vare på de små gledene og de gode øyeblikkene

%d bloggere like this: