Stikkordarkiv: mykotoksin

Litt muggen.

Det begynner å bli kaldt ute, og jeg sitter på sofaen med et pledd over knærne og ullgenser på. Det lukter høst – brent støv fra panelovner som har stått kalde siden i vår. Sommer en er definitivt over.

Jeg tenker på hvor heldig jeg er som sitter her, god og varm og tørr – og i et hus med godt inneklima. I dag ble det publisert en rapport fra folkehelseinstituttet . I følge en artikkel i Dagbladet slår den fast at mellom 10 og 20 prosent av norske boliger har dårlig inneklima, og at inneklima – og da spesielt muggsopp – kan gi eller forverre sykdom.

Året etter at jeg begynte å bli syk, bodde jeg i et hus der vi fant muggsopp i store mengde på loftet. Jeg utviklet astma omtrent samtidig, og jeg har ofte lurt på om muggsoppen har hatt noen innvirkning på mitt sykdomsbilde.

Kanskje det er grunn til å lure?

En gruppe amerikanske forskere har testet en gruppe på 112 ME-pasienter (fukudakriteriene) for mykotoksiner   – soppgifter – fra muggsopp. Det ble funnet mykotoksiner  i urin hos 104 av ME pasientene, men ikke hos noen av kontrollgruppen. Arikkelen ble publisert 11.04.2013.

I diskusjonsdelen av artikkelen trekker forskerne frem likhetene mellom «Sick building syndrome«, eller sykdom relatert til bygningen der man bor eller arbeider, og ME. Muggsopp trives i varme og fuktighet, og finnes i mange bygninger som følge av vannskader. Her en norsk rapport fra Teknisk ukeblad om at man finner muggsopp i stadig flere bygninger.  Flere rapporter har slått fast at det er en sammenheng mellom fuktige bygninger og helseskader selv om det ikke alltid er helt klart hva årsaksmekanismene er.

Mange muggsopper produserer giftstoffer som kan gi helseskader. Mange vil forbinde muggsopp først og fremst med astma og allergi, men mykotoksinene kan også gi en rekke andre helseskader, og flere kan være kreftfremkallende.

Mykotoksinene som ble påvist finnes i fuktige bygninger, men de kan også finnes i mat. Okratoksin, f.eks. kan forekomme i korn, belgfrukter, tørket frukt, kaffe og kakao. Okratoksin, den mykotoksinen som ble funnet oftest hos forsøkspersonene,  vil kunne gi omfattende helseskader. Okratoksin har en halveringstid på 35 dager i menneskekroppen.

Det er imidlertid viktig å være klar over at muggsopp finnes over alt, og at det er sporer i all luften vi puster. Om eksponeringen skal være skadelig vil være avhengig av konsentrasjonen over tid. Normal eksponering medfører ikke skade.

Dette er bare en enslig studie, og den viser bare en sammenheng mellom funn av mykotoksiner i urin og ME, men man kan ikke si om det er ME-en som gjør at man ikke kan skille ut toksinene, eller om mykotoksinene har en rolle i årsaksbildet for ME. Det er ikke alltid enkelt å skille mellom årsak og virkning.

Uansett er det en god ide å sjekke inneklimaet der man bor, og gjøre det man kan for å ha frisk luft å puste!